From World Afropedia
Jump to: navigation, search
Districts of Madagascar

Districts are second-level administrative divisions of Madagascar below the regions. Districts are in their turn divided into communes; while some of the districts on urban areas such as the district of Toliara consists of only one commune, most of the districts are divided typically into 5–20 communes.

List of Districts

District Region Area[1] Pop.est[1] Pop.dens.
km² (2001) per km²
Ambalavao Haute Matsiatra 5,151 190,012 36.9
Ambanja Diana 6,328 125,056 19.8
Ambato-Boina Boeny 8,005 108,807 13.6
Ambatofinandrahana Amoron'i Mania 10,386 116,066 11.2
Ambatolampy Vakinankaratra 1,755 215,544 122.8
Ambatomainty Melaky 5,166 19,509 3.8
Ambatondrazaka Alaotra-Mangoro 6,077 240,123 39.5
Ambilobe Diana 7,714 140,556 18.2
Amboasary-Atsimo Anosy 10,211 151,245 14.8
Ambohidratrimo Analamanga 1,402 235,514 168.0
Ambohimahasoa Haute Matsiatra 2,560 197,279 77.1
Ambositra Amoron'i Mania 3,199 229,123 71.6
Ambovombe-Androy Androy 5,829 183,734 31.5
Ampanihy Atsimo-Andrefana 13,037 205,282 15.7
Amparafaravola Alaotra-Mangoro 3,815 212,922 55.8
Analalava Sofia 4,380 89,917 20.5
Andapa Sava 4,444 147,772 33.3
Andilamena Alaotra-Mangoro 7,405 41,135 5.6
Andramasina Analamanga 1,370 139,217 101.6
Anjozorobe Analamanga 3,714 145,410 39.2
Ankazoabo-Atsimo Atsimo-Andrefana 7,385 47,949 6.5
Ankazobe Analamanga 7,458 111,068 14.9
Anosibe Alaotra-Mangoro 2,590 84,982 32.8
Antalaha Sava 7,085 186,322 26.3
Antanambao-Manampotsy Atsinanana 1,342 46,174 34.4
Antananarivo-Atsimondrano Analamanga 369 292,057 791.5
Antananarivo-Avaradrano Analamanga 617 207,942 337.0
Antananarivo-Renivohitra Analamanga 88 903,450 10,266.5
Antanifotsy Vakinankaratra 3,005 278,741 92.8
Antsalova Melaky 7,195 30,062 4.2
Antsirabe I Vakinankaratra 144 160,356 1,113.6
Antsirabe II Vakinankaratra 2,241 333,979 149.0
Antsiranana I Diana 222 73,491 331.0
Antsiranana II Diana 6,025 71,416 11.9
Antsohihy Sofia 5,125 107,717 21.0
Arivonimamo Itasy 1,627 260,261 160.0
Bealanana Sofia 6,543 100,750 15.4
Befandriana-Nord Sofia 8,394 169,423 20.2
Befotaka Atsimo-Atsinanana 3,097 24,045 7.8
Bekily Androy 5,097 124,764 24.5
Beloha Androy 4,669 63,709 13.6
Belon'i Tsiribihina Menabe 7,573 52,674 7.0
Benenitra Atsimo-Andrefana 4,912 26,316 5.4
Beroroha Atsimo-Andrefana 7,210 39,241 5.4
Besalampy Melaky 11,753 37,782 3.2
Betafo Vakinankaratra 8,994 301,671 33.5
Betioky-Atsimo Atsimo-Andrefana 9,103 165,199 18.1
Betroka Anosy 13,315 134,771 10.1
Boriziny Sofia 7,047 103,668 14.7
Fandriana Amoron'i Mania 2,232 189,544 84.9
Farafangana Atsimo-Atsinanana 2,621 207,167 79.0
Faratsiho Vakinankaratra 2,034 165,327 81.3
Fenoarivo-Afovoany Bongolava 7,761 82,402 10.6
Fenoarivo-Atsinanana Analanjirofo 3,365 240,595 71.5
Fianarantsoa I Haute Matsiatra 41 144,225 3,517.7
Fianarantsoa II Haute Matsiatra 3,987 431,011 108.1
Iakora Ihorombe 4,633 29,987 6.5
Ifanadiana Vatovavy-Fitovinany 3,958 136,899 34.6
Ihosy Ihorombe 17,358 106,591 6.1
Ikalamavony Haute Matsiatra 9,166 56,148 6.1
Ikongo Vatovavy-Fitovinany 3,272 107,748 32.9
Ivohibe Ihorombe 4,119 34,289 8.3
Kandreho Betsiboka 6,816 11,892 1.7
Maevatanana Betsiboka 11,085 106,624 9.6
Mahabo Menabe 13,863 86,383 6.2
Mahajanga I Boeny 92 135,660 1,474.6
Mahajanga II Boeny 4,390 46,790 10.7
Mahanoro Atsinanana 3,968 212,118 53.5
Maintirano Melaky 10,031 52,700 5.3
Mampikony Sofia 4,611 84,375 18.3
Manakara-Atsimo Vatovavy-Fitovinany 2,961 235,764 79.6
Mananara Avaratra Analanjirofo 4,621 106,184 23.0
Manandriana Amoron'i Mania 90,693
Mananjary Vatovavy-Fitovinany 5,245 233,697 44.6
Mandritsara Sofia 10,512 204,503 19.5
Manja Menabe 8,725 56,532 6.5
Manjakandriana Analamanga 1,660 202,771 122.2
Maroantsetra Analanjirofo 6,917 167,415 24.2
Marolambo Atsinanana 3,531 120,051 34.0
Marovoay Boeny 3,804 124,739 32.8
Miandrivazo Menabe 12,545 82,447 6.6
Miarinarivo Itasy 2,818 181,218 64.3
Midongy-Atsimo Atsimo-Atsinanana 2,700 25,911 9.6
Mitsinjo Boeny 5,894 53,405 9.1
Morafenobe Melaky 6,976 20,475 2.9
Moramanga Alaotra-Mangoro 7,278 217,953 29.9
Morombe Atsimo-Andrefana 7,634 96,765 12.7
Morondava Menabe 5,648 80,586 14.3
Nosy-Be Diana 242 36,636 151.4
Nosy-Boraha Analanjirofo 222 16,325 73.5
Nosy-Varika Vatovavy-Fitovinany 3,925 177,817 45.3
Sakaraha Atsimo-Andrefana 8,447 67,870 8.0
Sambava Sava 4,780 237,488 49.7
Soalala Boeny 6,578 27,434 4.2
Soanierana-Ivongo Analanjirofo 4,814 99,373 20.6
Soavinandriana Itasy 1,856 147,217 79.3
Taolanaro Anosy 5,276 213,270 40.4
Toamasina I Atsinanana 322 179,045 556.0
Toamasina II Atsinanana 4,816 168,388 35.0
Toliara I Atsimo-Andrefana 39 101,661 2606.7
Toliara II Atsimo-Andrefana 6,776 184,256 27.2
Tsaratanana Betsiboka 13,218 97,685 7.4
Tsihombe Androy 2,223 64,896 29.2
Tsiroanomandidy Bongolava 8,977 216,642 24.1
Vangaindrano Atsimo-Atsinanana 4,861 210,028 43.2
Vatomandry Atsinanana 2,620 129,146 49.3
Vavatenina Analanjirofo 2,826 151,833 53.7
Vohemar Sava 8,204 169,687 20.7
Vohibinany Atsinanana 159,301
Vohipeno Vatovavy-Fitovinany 1,162 98,701 84.9
Vondrozo Atsimo-Atsinanana 2,953 93,547 31.7

References

  1. 1.0 1.1 "Madagascar Administrative units". GeoHive. Retrieved 2008-03-23.

it:Distretti del Madagascar