From World Afropedia
Jump to: navigation, search

This is a list of cities and towns found in KwaZulu-Natal Province, South Africa.

Amajuba

eThekwini

iLembe

Sisonke

Ugu

uMgungundlovu

UMkhanyakude

Umzinyathi

uThukela

Uthungulu

Zululand